Πέμπτη 2 Μαρτίου 2006

18.628 (=51*365+13) [ΝΚ]

ΑΛΛΟΗΧΟΣ

 
Ο χρόνος περνούσε κάποτε
Απ' τα χείλη του
Και χάνονταν
Τον φυλάκιζε για λίγο
Κι ύστερα τον σφεντόνιζε
Η μεγάλη του ευχαρίστηση
Να αρθρώνει τη σκέψη του
Μένοντας πάντοτε
Αναλλοίωτα αδιαίρετος
Κρατούσε μια
Θανάσιμη σοβαρότητα
Ήταν βασανισμένος από
Την μνήμη μιας
Χαμένης τελειότητας
Ανεξάρτητη της νόησης
Δυναστευμένος από τους
Τόπους της απουσίας του
Είχε τη συνήθεια των
Μοναχικών ανθρώπων
Ρωτούσε κι αποκρίνονταν
Μόνος στον εαυτό του
 
Ήταν βαφτισμένος
Και τ' όνομά του
Αλλόηχος
                                              

11.12.76

22.02.77
23.02.77

02/03/2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου