Πέμπτη 24 Μαρτίου 2005

199. [Ήδυλος]

Οίνος και προπόσεις κατεκοίμισαν Αγλαονίκην
Αι δόλιαι, και έρως ηδύς ο Νικαγόρεω,
ης πάρα Κύπριδι ταύτα μύροις έτι πάντα μυδώντα
κείνται, παρθενίων υγρά λάφυρα πόθων,
σάνδαλα, και μαλακαί, μαστών ενδύματα, μίτραι,
ύπνου και σκυλμών των τότε μαρτύρια.

Το κρασί κι οι δόλιες προπόσεις κατακοίμισαν
την Αγλαονίκη,
κι ο γλυκός έρως του Νικαγόρα.
Και στην Κύπρι αφιερωμένα τα υγρά λάφυρα κείτονται
της παρθενιάς της, φορτωμένα ακόμα με μύρα·
τα σάνδαλα, ο λεπτός των μαστών της δεσμός και τα στέφανα,
μάρτυρες
του δικού της ύπνου, της δικής του βίας.

ΗΔΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ
500 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΩΡΙΚΟΣ 1987

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου