Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

1179. Αύγουστος Επετείων Τριών

Είναι ο Μάρτιος και είναι και ο Αύγουστος. Ο καθένας με των επετείων του τη χάρη. Περισσότερο προβεβλημένες αυτές του Μαρτίου, λιγότερο αυτές του Αυγούστου.

Αύγουστος, λοιπόν. Τρίτη, δώδεκα Αυγούστου 1980. Τετάρτη, δώδεκα Αυγούστου 1981. Τρίτη, δέκα έξι Αυγούστου 1983.

Ενάρξεις θητείας, γνωριμίας, εργασίας. Η πρώτη έληξε, επιτυχώς, την δωδεκάτη Δεκεμβρίου 1982. Η δεύτερη ανεπιτυχώς την πρώτη Δεκεμβρίου 2012. Η τρίτη, τριάντα πέντε έτη μετά, συνεχίζεται.


Να μας έχει ο Θεός Καλά! Τίποτα άλλο . . .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου