Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

1256. Tων Ημερολογίων Δύο Ταυτόσημο


Το πρώτο το ξεκίνησα την Τρίτη, πρώτη Μαρτίου του 2005, με τέσσερεις μικρές αναρτήσεις. Το δεύτερο την  Πέμπτη, έξι Μαρτίου του 2008. Η φιλοσοφία τους διαφορετική. Πέρασε, από τότε, ο χρόνος που πέρασε. Ο λόγος για δύο e-ημερολόγια, στην πλατφόρμα του blogger, τα οποία εξακολουθώ να συντηρώ και να αγαπώ.

Αυτή τη φορά θα ανεβάσω τα όσα τώρα βλέπετε και διαβάζετε και στα δύο, με την αρίθμηση του πρώτου.  Ο λόγος; Με την ανάρτηση αυτή το πλήθος αναρτήσεων, και για τα δύο ημερολόγια, θα είναι το αυτό. Χίλιες διακόσιες πενήντα έξι αναρτήσεις, ή εγγραφές, και για τα δύο. Θα έλεγα ότι δεν είναι και αμελητέο μέγεθος (κυρίως για το πρώτο και «βαρύτερο»).

   Το πρώτο: αείποτε
Το δεύτερο: ολίγιστος

Ένα κλικ μακριά Phil Collins και You Can’t Hurry Love:Και αν τα μέχρι εδώ έχουν χρώμα και χροιά «αείποτε» ιδού και ένα εικονοκείμενο, όπως τα ονομάζω, για να αποκτήσει, η κοινή αυτή ανάρτηση, και χρώμα, και χροιά βεβαίως, «ολίγιστος»:


Αφιτά.

19/11/2019

2 σχόλια: