Δευτέρα, 4 Απριλίου 2005

Το άλλου αμάρτημα …

Το άλλου αμάρτημα εκεί δει καταλιπείν.

Το αμάρτημα του άλλου πρέπει να μένη περιωρισμένον εις εαυτό.

Μετάφραση: Felix De Giorgio
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ: ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ
Βιβλίον Θ΄, Παράγραφος 20 Σελ. 226
Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου